wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności i pliki cookies
Kontakt
 • GABRIEL SALON ZDROWEGO BIUSTU PROFESJONALNY DOBÓR BIUSTONOSZA IWONA JABŁOŃSKA
  NIP: 5832808519
 • E-mail:sklep@gabrielsalonbielizny.pl
 • Telefon575 000 965
  510645313
 • Godziny działania sklepucodziennie 10:00- 17.30, w soboty 10.00 - 14.00

Polityka prywatności i pliki cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

wersja obowiązująca od dnia [20.07.2020r.

 

Spis treści

 1. Czym jest Polityka prywatności? 2

1.1. Kto jest administratorem strony internetowej www.gabrielsalonbielizny.pl? 2

 1. Dane osobowe 3/li>

2.1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych? 3

2.2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 3

 1. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe, które nam podajesz 3

3.1. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy? 3

3.2. Dobrowolność podania danych osobowych 6

3.3. Odbiorcy danych osobowych 6

3.4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) 6

3.5. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej? 6

 

 1. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymujemy od innych administratorów danych (np. Facebooka, Instagrama) 7

4.1. Kategorie odnośnych danych osobowych 7

4.2. Źródło pochodzenia danych osobowych 7

4.3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 7

4.4. Odbiorcy danych osobowych 11

4.5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie) 11

4.6. Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej 11

 1. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? 12

5.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO) 13

5.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO) 13

5.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) 13

5.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO) 14

5.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) 14

5.6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 15

5.7. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych? 15

5.8. Skarga do organu nadzorczego 15

 

 1. Pliki cookies 17

6.1. Informacje ogólne 17

6.2. Bezpieczeństwo 17

 

6.3. Rodzaje plików Cookies 17

6.4. Cele 17

 

1. Czym jest Polityka prywatności?

 

Chcielibyśmy zapoznać Cię ze szczegółami przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, aby dać Ci pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej strony internetowej.

Ponieważ sami działamy w branży internetowej, wiemy jak ważna jest ochrona Twoich danych osobowych. Dlatego dokładamy szczególnych starań, aby chronić Twoją prywatność i informacje, które nam przekazujesz. 

Starannie dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne, w szczególności te o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Nasza strona używa szyfrowanej transmisji danych (SSL), co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych.

W naszej Polityce prywatności znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.  

Prosimy Cię o jej przeczytanie i obiecujemy, że nie zajmie Ci to więcej niż kilka minut.

1.1 Kto jest administratorem strony internetowej www.gabrielsalonbielizny.pl?

 

 

Administratorem strony internetowej www.gabrielsalonbielizny.pl jest Iwona Jabłońska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą GABRIEL SALON ZDROWEGO BIUSTU PROFESJONALNY DOBÓR BIUSTONOSZA IWONA JABŁOŃSKA, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Wita Stwosza 14S/6 , 83-000 Pruszcz Gdański, NIP 5832808519, REGON 383954100 (czyli: my).

 

2. Dane osobowe 

2.1. Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 

Twoje dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

 

2.2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: 

 

GABRIEL SALON ZDROWEGO BIUSTU PROFESJONALNY DOBÓR BIUSTONOSZA IWONA JABŁOŃSKA

 1. Wita Stwosza 14S/6 

83-000 Pruszcz Gdański

telefon: +48 510 645 313

e-mail: gabrielzdrowybiust@op.pl

 

W sprawie swoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami za pomocą:

 - poczty elektronicznej: gabrielzdrowybiust@op.pl

- poczty tradycyjnej: ul. Wita Stwosza 14S/6, 83-000 Pruszcz Gdański

- telefonu: +48 510 645 313

 

3. Jak przetwarzamy twoje dane osobowe, które nam podajesz

3.1. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jakich celach je przetwarzamy?

 

Na naszej stronie internetowej oferujemy Ci wiele różnych usług, dla których celów przetwarzamy różne dane osobowe, w oparciu o różne podstawy prawne. 

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych 

zawarcie i wykonanie umowy

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

konto w sklepie internetowym

imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, nr telefonu, firma, NIP

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do momentu usunięcia konta 

formularz „Zapytaj o produkt”

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

zamieszczanie opinii o towarach/recenzji

nick/imię

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na prezentowaniu na stronie sklepu internetowego opinii dotyczących towarów i przebiegu transakcji

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

formularz kontaktowy

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na utrzymywaniu ciągłości komunikacji i umożliwieniu kontaktu z nami w sprawach prowadzonej działalności gospodarczej

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

formularz - usługa wirtualnego brafittingu

imię, nazwisko

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń i obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL, NIP, REGON, adres e-mail, nr telefonu, nr IP, nr rachunku bankowego, nr karty płatniczej

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

do upływu okresu przedawnienia roszczeń dotyczących wykonania umowy

wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawnych, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr PESEL, NIP lub REGON, adres e-mail, nr telefonu, adres korespondencyjny, nr karty płatniczej 

Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych

do momentu wygaśnięcia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, które uzasadniały przetwarzanie danych osobowych

 

3.2. Dobrowolność podania danych osobowych

 

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Twoją rzecz (np. założenia konta). 

 

3.3. Odbiorcy danych osobowych 

 

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj

 

3.4. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

 

Korzystamy z narzędzi, za pomocą których kierujemy do Ciebie reklamy spersonalizowane. Na podstawie podjętych przez Ciebie działań w Sklepie, w szczególności wyboru oglądanych treści i czasu pozostawania na podstronach Sklepu, dostosowujemy i wyświetlamy Tobie dopasowane do Ciebie treści marketingowe. Dzięki takiemu profilowaniu możemy kierować przekaz marketingowy bardziej pożądany przez Ciebie, co stanowi korzyść zarówno dla nas jak i dla Ciebie, ponieważ w ten sposób ograniczamy przekaz marketingowy dotyczący towarów i usług, które nie leżą w obszarze Twoich zainteresowań.

 

3.5. Czy będziemy przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

 

Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG lub do organizacji międzynarodowej.

 

4. Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymujemy od innych administratorów danych (np. Facebooka, Instagrama)

 

Nasz sklep internetowy umożliwia polubienie treści sklepu za pomocą funkcji „like” Facebooka oraz udostępnienie treści na Twoim profilu na Facebooku, Instagramie, Twitterze, Pintereście, w serwisach LinkedIn, Wykop, a także Pinger. W tym wypadku otrzymujemy Twoje dane osobowe nie bezpośrednio od Ciebie, a od Facebooka, Instagrama, Twittera, Pinteresta, serwisów LinkedIn, Wykop oraz Pinger.

Aby umożliwić Ci pełną kontrolę nad Twoimi danymi, poniżej zamieszczamy informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

 

4.1. Kategorie odnośnych danych osobowych 

 

Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (tj. dane osobowe, które opublikowałaś/opublikowałeś w swoim profilu w serwisie Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Wykop lub Pinger, przede wszystkim imię, nazwisko i wizerunek).

 

4.2. Źródło pochodzenia danych osobowych 

 

Twoje dane osobowe pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych, tj. z serwisów Facebook oraz Instagram, których Administratorem jest Facebook Ireland Ltd, z serwisu Twitter, którego Administratorem jest Twitter Inc., z serwisu Pinterest, którego Administratorem jest Pinterest Inc., z serwisu LinkedIn, którego Administratorem jest LinkedIn Corporation, z serwisu Wykop, którego Administratorem jest Wykop sp. z o.o. oraz z serwisu Pinger, którego Administratorem jest Pinger Inc.

 

4.3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy z serwisów Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Wykop oraz Pinger będą przetwarzane w następujących celach: 

Cel

Dane osobowe

Podstawa prawna przetwarzania

Czas przechowywania danych

polubienie treści sklepu za pomocą przycisku „like” Facebooka

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie polubienia treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Facebook

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

realizacja usługi wirtualnego brafittingu

imię, nazwisko, wizerunek

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie w celu podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jesteś stroną (za pomocą funkcjonalności serwisu Facebook  - aplikacji Messenger)

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

udostępnienie treści na Twoim profilu na Facebooku

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Facebook

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

udostępnienie treści na Twoim profilu na Instagramie

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Instagram

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

udostępnienie treści na Twoim profilu na Twitterze

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Twitter

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

zapisanie treści na Twoim profilu w serwisie Pinterest

imię, nazwisko, nick

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Pinterest

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

udostępnienie treści na Twoim profilu w serwisie LinkedIn

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu LinkedIn

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

udostępnienie treści na Twoim profilu w serwisie Wykop

imię, nazwisko, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Wykop

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

udostępnienie treści na Twoim profilu w serwisie Pinger

imię, nazwisko, nick, wizerunek

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na umożliwieniu Tobie rozpowszechniania treści sklepu internetowego za pomocą funkcjonalności serwisu Pinger

do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

 

4.4. Odbiorcy danych osobowych 

 

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Twoje dane osobowe możesz znaleźć tutaj 

 

4.5. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

 

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Ciebie jakichkolwiek decyzji.

 

4.6. Przekazywanie danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej

 

W celu korzystania z wtyczki Facebooka, a także realizacji usługi bezpłatnego Brafittingu, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Facebook Inc.

Facebook Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

 

W celu korzystania z wtyczki serwisu społecznościowego Instagram.com, służącego do popularyzacji Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Instagram.com.

Instagram.com figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

 

W celu korzystania z wtyczki serwisu twitter.com, służącego do popularyzacji Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Twitter Inc.

Twitter Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

 

W celu korzystania z wtyczki serwisu Pinterest, służącego do popularyzacji Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Pinterest Inc.

Pinterest Inc. figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

 

W celu korzystania z wtyczki serwisu LinkedIn, służącego do popularyzacji Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery LinkedIn.com

LinkedIn.com figuruje w wykazie podmiotów uczestniczących w programie Tarczy Prywatności (link:https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active), w związku z czym ochrona danych osobowych jest adekwatna w stosunku do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej, zgodnie z Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN).

 

W celu korzystania z wtyczki serwisu Pinger Inc, służącego do popularyzacji Sklepu Internetowego, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Pinger Inc.

 

5. Jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

 

Na podstawie RODO masz prawo do: 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych 
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
 • żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. 

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. 

W każdym wypadku poinformujemy Ciebie w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Tobie przyczyny opóźnienia. 

 

5.1. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

 

Masz prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: gabrielzdrowybiust@op.pl.

 

5.2. Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

 

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych. Masz też prawo do żądania uzupełnienia przez nas Twoich danych osobowych. 

Jeśli chcesz zażądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: gabrielzdrowybiust@op.pl.

 

5.3. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

 

Masz prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana. 

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: gabrielzdrowybiust@op.pl.

 

5.4. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

 

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: gabrielzdrowybiust@op.pl.

 

5.5. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zagłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: gabrielzdrowybiust@op.pl.

 

5.6. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO) 

 

Masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Standardowo udostępnimy Ci Twoje dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolisz aby dane zostały Ci udostępnione w innym formacie wskaż preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Ci dane w preferowanym przez Ciebie formacie. 

Możesz również zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). 

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: gabrielzdrowybiust@op.pl.

 

5.7. Czy możesz cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

 

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. 

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: gabrielzdrowybiust@op.pl.

 

5.8. Skarga do organu nadzorczego 

 

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO. 

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

6. Pliki cookies

6.1. Informacje ogólne

 

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki "cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

6.2. Bezpieczeństwo

 

Stosowane przez nas pliki Cookies są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki Cookies wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

 

6.3. Rodzaje plików Cookies

 

Stosujemy dwa rodzaje plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 

6.4. Cele

 

Wykorzystujemy także pliki Cookies podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • konfiguracji Sklepu Internetowego;
 • prezentacji Świadectwa Zgodności, za pośrednictwem serwisu internetowego solidnyregulamin.pl, którego administratorem jest APM Poniatowska-Maj Kancelaria Prawna sp. k., z siedzibą w Gdańsku, Polityka Prywatności dostępna jest pod następującym linkiem: - http://solidnyregulamin.pl/polityka-prywatnosci/.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl